SCOP: Integrarea sociala a unui numar de 18 de copii abandonati.

SURSE DE FINANTARE: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului – Giurgiu si Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Giurgiu, Donatii si sponsorizarii.

Beneficiari:

  • 21 de copii abandonati preluati din centre de plasament ale DGASPC Giurgiu si DGASPC sector 4 Bucuresti.

Activitati (servicii):

  • activitati de ingrijire primara (satisfacerea nevoilor primare de hrana, igiena personala, gazduire, etc)
  • activitati de consiliere psihologica si terapie individuala si de grup pentru copii si parinti;
  • activitati de informare, consiliere, mediere si  asistenta sociala;
  • activitati de educatie scolara si nonformala;