Fii o resursa pentru satul tau!- Centrul de servicii sociale si de baza „Sf. Stelian”, Com.Greaca, Jud. Giurgiu

Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania

Perioada implementare: 1  septembrie 2014- 31 aprilie 2016

Locatie: Com.Greaca, Jud. Giurgiu

Scop:  Cresterea calitatii vietii populatiei din zona rurala Greaca-Hotarele-Prundu, judetul Giurgiu prin serviciile integrate pentru copii, tineri si familii furnizate de Centrul de servicii sociale si de baza Sf. Stelian

Beneficiari:

200 de copii si adolescenti proveniti din familii sarace si numeroase

-50 de tineri aflati in risc de excluziune sociala (nivel educational scazut, lipsa calificarilor, lipsa unui loc de munca, somaj)

-100 de familii ale copiilor si tinerilor beneficiari, familii descrise prin indicatori precum: venit mediu lunar net pe membru de familie, somaj inregistrat sau neinregistrat, numar mare de copii in familie, dificultati medicale, familie monoparentala

Activitati:

-Asistenta, consiliere si informare sociala a copiilor/adolescentilor si familiilor acestora

-Consiliere psihologica

-Consiliere scolara si vocationala a copiilor si adolescentilor beneficiari

-Cursuri IT pentru copiii si adolescentii beneficiari

-Educatie informala extracurriculara destinata copiilor si tinerilor beneficiari

-Consiliere si orientare profesionala pentru 50 de tineri din zona rurala Greaca-Prundu-Hotarele

-Asistare si mediere in gasirea unui loc de munca pentru 50 de tineri din zona rurala Greaca-Prundu-Hotarele

-Incheierea de colaborari si parteneriate cu autoritati publice

-Realizarea unui studiu privind sustenabilitatea si resursele centrului de servicii sociale si de baza Sf.Stelian

-Crearea unei cantine sociale  in incinta Centrului de tip familial Speranta pentru maine care sa furnizeze servicii specifice locuitorilor comunei Greaca

-Activitati de instruire si formare pentru voluntari si angajati ai Asociatiai Sf. Stelian in domeniul furnizarii serviciilor sociale si de baza

Rezultate semnificative:

-350 de persoane defavorizate din comunele Greaca, Hotarele, Prundu au beneficiat de servicii de consiliere si informare sociale

-200 de copii si adolescenti proveniti din familii sarace si numeroase au beneficiat de servicii educationale si psihologice, prevenindu-se astfel abandonul scolar si/sau familial

-50 de elevi ai liceului Udriste Nasturel au beneficiat de activitati de consiliere vocationala, formare de abilitati preprofesionale si dezvoltare personala

-dotarea si mobilarea cantinei sociale

-inscrierea la ANOFM Giurgiu a 30 de persoane somere din zona teritoriala acoperita de proiect

-instruirea unui numar de 7 persoane in profesia de lucrator social si a unui numar de 3 persoane in profesia de asistent maternal

-insertia pe piata muncii a unui numar de 8 tineri beneficiari ai proiectului

-semnarea de 10 noi parteneriate cu autoritati publice si private de pe raza judetului Giurgiu