Centrul de zi Sfantul Stelian – un sprijin pentru parinti si copii, o solutie pentru comunitatea din Greaca

Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania

Proiect implementat: 01 Mai 2015- 30 Aprilie 2016

Locatie: Comuna Greaca, judetul Giurgiu

Scop: cresterea gradului de incluziune sociala a populatiei din comuna Greaca prin furnizarea de servicii sociale si de baza in cadrul Centrului de zi Sf. Stelian

Beneficiari: 100 de copii aflati in situatie de risc si 50 de adulti/parinti care se confrunta cu dificultati care pot conduce la excluziune sociala.

Activitati:

  • Activitati de educatie scolara si nonformala
  • Activitati de art-terapie si stimularea aptitudinilor pentru copii
  • Activitati de formare abilitati de viata autonoma pentru copii
  • Consiliere psihologica, terapie si dezvoltare personala pentru copii
  • Suport material pentru prevenirea abandonului scolar
  • Consiliere psihologica individuala si de familie
  • Consiliere si asistenta sociala
  • Consiliere pentru integrarea pe piata fortei de munca

Rezultate:

   – 100 de copii beneficiari care au frecventat activitatile centrului de zi au inregistrat o frecventa scolara de peste 90%
   – 70 dintre copii beneficiari ai centrului au inregistrat progrese scolare

   – 90 dintre copii beneficiari au inregistrat progrese comportamentale

   – 30 de copii au inregistrat o ameliorare a problemelor de natura emotionala
   – 90 de copii beneficiari au dezvoltat gustul pentru frumos rezultat identificat prin analiza fiselor psihopedagogice

   – 90 dintre copii beneficiari au dobandit un set minim de abilitati de viata autonoma          necesare integrarii lor sociale
  – 80 de copii si-au dezvoltat inteligenta emotionala
 –  90 de copii au inregistrat o crestere a capacitatii de invatare si a rezistentei la efort
 – 10 cazuri de violente in familie au fost ameliorate
 – 25 de cazuri de abuz asupra copiilor au fost ameliorate
 – 30 de parinti au dobandit abilitati parentale care au condus la reducerea dispunctionalitatilor in familie

 – 50 de beneficiari au dobandit informatii privind drepturile lor sociale si modalitatile de accesare ale acestora
 – 50 de beneficiari parinti au dobandit informatii despre drepturile lor sociale in ce priveste piata fortei de munca
 – 25 de beneficiari parinti au dobandit abilitati profesionale utile in perspectiva angajarii, prin participarea la simulari, elaborarea unui curriculum vitae, redactarea unei scrisori de intentie, jocuri de rol.