Achizitie directa: Achizitie echipamente IT

  1. ASOCIAȚIA SFÂNTUL STELIAN,  in calitate de partener în cadrul proiectului POCU/483/4/1/128331 “ȘANSE PENTRU VIITOR – PRIN MĂSURI INTEGRATE”, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, echipamente IT (laptop, hard extern, imprimantă color, multifunțională, scanner rapid), acestea fiind necesare susținerii activităților din cadrul proiectului.
  2. Autoritatea contractanta: ASOCIAȚIA SFÂNTUL STELIAN
  3. Depunerea ofertelor: prin email la: nitadanutz@gmail.com
  4. Data limita de depunere a ofertelor este: 01.08.2019, ora 16:00
  5. Documente anexa:

Anunt achizitie directa

Caiet de sarcini echipamente IT